Đào tạo

Học bổng Chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên Quốc tế tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh

Image
Học bổng Chính phủ Trung Quốc: Chương trình Đại học Trung Quốc (Loại B) là học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục thành lập nhằm hỗ trợ các trường đại học Trung Quốc thu hút sinh viên quốc tế xuất sắc theo học chương trình sau đại học tại Trung Quốc. Học viện Công nghệ Bắc Kinh là một trong những trường đại học uy tín được chỉ định thực hiện chương trình tuyển sinh sau đại học, lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ,