Học bổng Chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên Quốc tế tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh

25/01/2024 15:08

106

Học bổng Chính phủ Trung Quốc: Chương trình Đại học Trung Quốc (Loại B) là học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục thành lập nhằm hỗ trợ các trường đại học Trung Quốc thu hút sinh viên quốc tế xuất sắc theo học chương trình sau đại học tại Trung Quốc. Học viện Công nghệ Bắc Kinh là một trong những trường đại học uy tín được chỉ định thực hiện chương trình tuyển sinh sau đại học, lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ,
Học viện Công nghệ Bắc Kinh (BIT – Beijing Institute of Technology), là trường đại học công lập đồng giáo dục hàng đầu quốc gia, tọa lạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Được thành lập vào năm 1940 tại Diên An, Thiểm Tây. Đây là một trường đại học nghiên cứu lớn dưới sự giám sát của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. 
🐳 THÔNG TIN CHUNG:
- Đối tượng: Sinh viên quốc tế
- Loại học bổng: Toàn phần
- Dành cho chương trình: Thạc sĩ, Tiến sĩ
🐳 HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BAO GỒM: 
- Học phí
- Miễn phí ký túc xá đại học hoặc trợ cấp chỗ ở
- Trợ cấp: 
        Sinh viên thạc sĩ: 3.000 CNY mỗi tháng
        Sinh viên tiến sĩ: 3.500 CNY mỗi tháng
- Bảo hiểm y tế toàn diện: 800 CNY/người/năm
🐳 ĐIỀU KIỆN CHUNG:
- Là công dân của một quốc gia không phải là CHND Trung Hoa và có sức khỏe tốt
- Là người có thành tích học tập xuất sắc với bằng cử nhân hoặc tương đương dưới 35 tuổi khi đăng ký chương trình thạc sĩ
- Là người có thành tích học tập xuất sắc với bằng thạc sĩ hoặc bằng tương đương dưới 40 tuổi khi đăng ký chương trình Tiến sĩ
- Đáp ứng các yêu cầu đầu vào của chương trình cấp bằng ứng dụng.
🐳 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
- Bước 1: Đăng ký tại TI ĐÂY và chọn chương trình Loại B. Mã của BIT là 10007.
- Bước 2: Đăng ký tại TI ĐÂY
🐳 HẠN ĐĂNG KÝ: 15/04/2024
🐳 THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Điện thoại: +86-10-68910992
Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/22990