Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học năm 2024

23/04/2024 16:20

84

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ PHỤ HUYNH TỚI DỰ LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC NĂM 2024
Thời gian: Vào 06h30 - 12h00 ngày 25/4/2024 (Thứ năm)
Địa điểm: Hội trường T45, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Nội dung chương trình buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp xem chi tiết dưới đây: