Giới thiệu ngành Ngành công nghệ sinh học Trường Đại học Thủy lợi

02/05/2024 10:59

121

Ngành Công nghệ sinh học Trường Đại học Thủy lợi:
Công nghệ sinh học là lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, được ứng dụng để sản xuất nguyên liệu hóa dược, chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, bảo quản và chế biến nông – lâm – thủy sản, tạo ra các giống cây trồng mới, các chế phẩm bảo vệ môi trưởng, xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái môi trường. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ sinh học ngày càng tăng cao.
Trường Đại học Thủy lợi đào tạo cử nhân ngành công nghệ sinh học theo định hướng ứng dụng chất lượng cao có kiến thức chuyên sâu về công nghệ: vi sinh, hóa sinh, di truyền, sinh học phân tử, công nghệ phôi, công nghệ tế bào thực vật, có kỹ năng thực hành thành thạo trong công nghệ chế biến y dược, nông nghiệp và môi trường.